Vårt team

006 

Bjarne Moursund // Styreleder/Partner

Utdannet sivilingeniør og techn. lic. innenfor maskin - og produksjonsteknikk. Erfaring fra operative fag - og lederstillinger i bransjene olje & gass, automotive og solcelleproduksjon, deriblant i selskapene Hydro, Plastal AS og REC AS. Konsernsjef i Bandak Group AS fra 2004-2012, en periode med betydelig organisk vekst samt oppkjøp av 8 bedrifter. Styreverv i diverse teknologiselskap samt i interesse-foreninger.                                                  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+47 977 75 005

004

Bjørnar Jakobsen // CEO/Partner

Økonomiutdannelse fra BI samt revisorutdannelse fra distrikts høyskolen. Han har bred erfaring innenfor områdene daglig ledelse, økonomi, regnskap, skatt og avgift, finansiell analyse og rapportering, due dill, verdsettelse, styrearbeid og forretningsutvikling.                                                                                                   

                                                     

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   +47 906 46 505


002

Arnt Helge Hauglid // Partner

 Daglig leder i Nord Consult AS, et engineering / konsulent selskap etablert i 2001. Selskapet jobber i hovedsak inn mot offshore, subsea og mekaniske fag med hovedtyngden på subsea markedet. Lang erfaring fra pilotering og utviklingsprosjekt samt prosjekt -/ adm. leder roller i flere større prosjekt innen olje & gass, eiendom og næringsutvikling. Besitter i dag flere styreverv i selskaper og interesse organisasjoner. 

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     +47 934 20 611

 

002

Ernst Terje Jakobsen // Partner 

Utdannet elektrotekniker. Erfaring fra operative fag - og lederstillinger innenfor jernbaneteknikk, deriblant selskapene Jernbaneverket og Baneservice. Var med å etablere Norsk Jernbanedrift (NJD) i 2005 og satt som CEO frem til 2012. I denne perioden vokste selskapet fra 12 til over 180 ansatte og omsatte for over NOK 400 mill. Styremedlem i NJD og Grenland Rail, samt noen mindre selskaper.                                                                                                    

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

           +47 472 50 053

 

 

003 

Per Liane // Partner

Erfaring fra operative fag - og lederstillinger innenfor jernbaneteknikk i entreprenørfirma Baneservice og Jernbaneverket Utbygging. Var med å etablere Norsk Jernbanedrift i 2005 og satt som markedssjef frem til 2012. Norsk Jernbanedrift hadde på det meste i denne perioden 187 ansatte. Styremedlem i Norsk Jernbanedrift, samt noen mindre selskaper.                                                                                       

 

   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       

 

 

 

    +47 472 50 054

005

Thor Oscar Bolstad // Partner

Teknisk - økonomisk utdannelse og lang ledererfaring knyttet til prosjekter og daglig ledelse. Bakgrunn fra Veidekke AS, Oil Industry Services, Norwegian Contractors, Grenland Offshore og Hydro. For tiden ansatt som adm.dir. i Herøya Industripark AS (Hydro).                                                                                     

       

                       

 

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  +47 915 10 025


007

Tom Høier Petersen // Partner

 Utdannelse fra Sjøkrigsskolen, samt MSc programmer fra BI innen HR, arbeidsrett og ledelsesfag. Erfaring fra rådgiver - og lederstillinger innen offentlige - og private organisasjoner, samt prosess - ivaretagelse og beslutningsstøtte innen HR disipliner / rekruttering i forhold til kunde. Entreprenørerfaring i utvikling og drift av eget selskap. 

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     +47 915 90 570

 

                                                                                                                         

 


008

Sverre Hurum // Partner

Utdannet Diplom Wirtschaftsingeniør fra Tyskland. Han har i en årrekke vært leder av IT-konsulentselskaper og er i dag daglig leder i det børsnoterte konsulentselskapet Bouvet ASA.                                                                                                                                                                                                                                              

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  +47 913 50 047

 

  

Kontakt Oss

 Adresse:
      Klostergata 30                 3732 Skien
Tlf:
    +47 906 46 505
Web:
www.telemarkgroup.no
E-post:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Engasjerte telemarkinger- Vårt "DNA"

Utviklingspartner med industrielt og langsiktig perspektiv for små - og mellomstore bedrifter innenfor verdikjedene energihelse & omsorg samt infrastruktur.

Våre suksessfaktorer er kompetanse, engasjement, kapital og langsiktighet.