Telemark Group - Operativ struktur

Operasjonell struktur pr 13.02.2015

 

Vi er medeiere i: 

  

Skagerak Elektro AS er en elektroentreprenør med virksomhet innen hovedområdene nettinfrastruktur, elektroinstallasjon, telekom, samferdsel – belysning og energiservice. Selskapet har virksomhet fra Kristiansand til Oslo, med hovedtyngde i Telemark og Vestfold. Virksomheten er mannskapsintensiv og selskapet sysselsetter om lag 130 personer lokalisert i Arendal, Porsgrunn (hovedkontor), Billingstad og Tønsberg. Forretningsmodellen baserer seg på profesjonell gjennomføring av større og mindre prosjekter, samt rammeavtaler for kunder i Østlandsområdet. Kundeporteføljen er solid med overvekt av offentlig sektor, større nettselskaper og næring. Skagerak Elektro er et Miljøfyrtårn og sertifisert etter ISO 9001.

  www.skargerak-elektro.no 

 

ts

TS Group AS er en ledende leverandør av kompetansebaserte tjenester og ressurser innenfor drift og vedlikehold av olje & gass installasjoner og landbaserte prosessanlegg. Selskapets høyt kompetente medarbeidere dekker alle disipliner tilknyttet planlegging og gjennomføring av oppstart, drift og nedstenging, herunder vedlikeholdsplanlegging, prosessoptimalisering, arbeidstillatelser, mm. TS Group driver også omfattende kursvirksomhet samt tilbyr komplette løsninger for kompetansestyring. TS Group har rammeavtaler med de sentrale operatørselskapene på norsk sokkel samt de ledende V & M selskapene. TS Group driver sin virksomhet ut fra Porsgrunn og Molde.   

   www.tsgroup.com 

 

Periti AS er et rådgivningsfirma som ble etablert i 2015. De kan med sin kompetanse, strukturerte metodikk og nettverk av ressurser, møte oppdragsgivers mål til verdiskapning. Med sine erfarne ledere og teknologer med bred teknisk kompetanse, vil vi bidra til å skape merverdi for norsk industri ved å virkeliggjøre ideer gjennom gode tekniske løsninger.   

  www.periti.no 

 

 

nordNord Consult AS leverer erfarne tekniske spesialister innenfor alle ingeniørdisipliner som er relevante for olje & gass sektoren, men med spesielt fokus på subsea - området. Selskapet gjennomfører også oppdrag innenfor konseptstudier, design, verifikasjon, prosjektledelse, etc. 

 

  www.nordconsult.no  

 

 

keldaKelda Drilling Controls AS har utviklet og leverer komplette reguleringssystemer for trykkstyrt boring som bidrar til raskere og sikrere gjennomføring av boreoperasjoner. I dette inngår en brønn - spesifikk hydraulisk modell for estimering av brønntrykk under boreoperasjonen, samt programvare for tidlig registrering av fluid innstrømning fra - eller tap til omgivelsene under boring. 

  www.kelda.no

 

                                                                                                                                   

techTechskills AS er ett rekrutterings - og bemanningsselskap som primært henvender seg til landbasert industri, samt aktører innenfor infrastruktur - leveranser. Techskills leverer midlertidig - eller permanent kompetanse innenfor tekniske fag, prosjektledelse, administrasjon, økonomi, etc .

  www.techskills.no 

 

 

abcentAbcent AS er et omsorgsforetak med hovedfokus på avlastnings - og omsorgstilbud for barn og voksne. Abcent driver også kursvirksomhet, undervisning, barnevern og BPA som en del av sin kjernevirksomhet. Selskapet har sin hovedbase i Telemark, men med hele Norge som sitt virkefelt.

  www.abcent.no

 

  

th

Telemark Helsearena AS ble etablert i 2014 med formål om å etablere effektiv og kvalitetssikret medisinsk behandling basert på behov generert av ventelistene.

 

 

 

Kontakt Oss

 Adresse:
      Klostergata 30                 3732 Skien
Tlf:
    +47 906 46 505
Web:
www.telemarkgroup.no
E-post:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Engasjerte telemarkinger- Vårt "DNA"

Utviklingspartner med industrielt og langsiktig perspektiv for små - og mellomstore bedrifter innenfor verdikjedene energihelse & omsorg samt infrastruktur.

Våre suksessfaktorer er kompetanse, engasjement, kapital og langsiktighet.