Bilde av Bjarne Moursund

Bjarne Moursund
Styreleder/partner

+47 977 75 005


 • Siv.ingeniør, Lic.technologie (noe økonomi, befalsskole mm)
 • Yrkeserfaring:
  • Norsk Hydro Forskningssenter (Overingeniør, Gruppeleder)
  • Plastal Raufoss AS (Produksjonssjef, Viseadm.dir)
  • REC (Teknisk sjef)
  • Bandak Group (Konsernsjef, største eier)
 • Kjernekompetanse:
  • Ledelse, strategi, vekst/utvikling. (Bandak økte fra ca 80 til 600 MNOK i perioden 2004 til 2011 med god lønnsomhet, EY Entrepreneur of the Year Region Sør i 2008.)
  • M&A-erfaring (>15 transaksjoner, omfang på 7-800 MNOK)