Om Telemark Group AS

 • Virksomhet: Utviklingsselskap innenfor Energi, Infrastruktur, Helse & Omsorg.
 • Etablert: November 2012, operativt mars 2013.
 • Grundere: Bjarne Moursund og Bjørnar Jakobsen
 • Inntekter: Kontrollerer en omsetning på ca. 760 millioner kroner (prognose 2021)
 • Investering: Mnok 60
 • Investert EK: Mnok 33

Telemark Group er en utviklingspartner for små og mellomstore bedrifter (SMB) med utspring og verdiskapning i Telemark, men med nasjonale (og gjerne internasjonale) vekstmuligheter. Som aktiv eier bidrar vi med kapital, tverrfaglige kompetanse og erfaring samt omfattende nettverk for å videreutvikle bedriftene vi er medeiere i.

Selskapets investeringsstrategi

Geografi: Fortrinnsvis selskap med hovedkontor i Telemark, men med utviklingspotensial via søster/datter-selskap eller avdelingskontor i attraktive næringsregioner nasjonalt.

Verdikjeder/bransjer: Energi, Infrastruktur, Helse&Omsorg.

Fase: Etablerte bedrifter Størrelse: Omsetning inntil 300 MNOK

Eierandel: >50%

Eierperiode: Langsiktige vurdert opp mot riktig eierskap for videre utvikling.

Hvilke selskapsspesifikke forhold fokuserer vi på

 • Potensialet i bedriften: Markedsposisjon, Utviklingsmuligheter, Vekstmuligheter, «Unikhet», Teknologi
 • Ledelse
 • Kritisk størrelse
 • Robusthet (nøkkelansatte)
 • Kultur og adferd
 • Synergier med andre konsernselskaper i TG-strukturen

… og at vi har noe å tilføre som aktive eiere med «utvikling» og «industrikompetanse».

Om gründere og drivere

Bilde av Bjarne Moursund

Bjarne Moursund 
Styreleder/partner

+47 977 75 005

Se profil »
Bilde av Bjørnar Jakobsen

Bjørnar Jakobsen 
CEO/partner

+47 906 46 505

Se profil »