Abcent

Kategori: Helse & omsorg 

Inntekter: 70 millioner kroner (prognose 2021)
Inngang: Mars 2014
Eierandel: 60%
 https://abcent.no/

Abcent er ett Helse & Omsorgsforetak med kontor i Skien.  Selskapet startet opp sin virksomhet i 2014 og har p.t sine leveranser hovedsakelig i Østlandsregionen. Abcent kjøpte Omsorgstjenesten AS i 2018. Selskapene ble fusjonert 01.01.2019. Det forventes at Abcent vil bli en betydelig tjenesteleverandør på Østlandet fremover.

Abcent dekker følgende fagområder:

Omsorgstjenester – for eldre, der Abcent bistår med ulike oppgaver hjemme hos sine kunder. Alt fra husvask til handleturer, eller en liten hårvask mm..

Helse – for personer med funksjonshemninger eller stort omsorgs behov.

Kompetanse - for elever som trenger ekstra tilrettelegging og bedre oppfølging i skolesammenheng.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) - for de som ønsker seg større grad av selvstendighet i hverdagen.

Praktisk bistand for de som har fått innvilget bistand i hjemmet av kommunen.

Barnevern - instutisjonsplasser, ettervern og avlastning til barn og unge mellom 12 - 25 år.