Kelda Dynamics AS

Kategori: Industri & energi 

Inntekter: 15 millioner kroner (prognose 2021)
Inngang: Januar 2014
Eierandel: 20%
 http://www.kelda.no

Kelda Drilling Controls innehar unik kompetanse på avansert kontrollsystemdesign og trykkregulering. Selskapet utvikler neste generasjon automatisert MPD-teknologi som muliggjør enkel og sikker drift av boremaskinen. Selskapet startet opp sin virksomhet i 2013 og har sitt hovedkontor i Porsgrunn samt avdelingskontor i Trondheim. Selskapet har kunder i Norge, USA og Asia.

 

Kelda Drilling Controls tilbyr følgende produkter:

Leidar® Control System - Robust sanntidsregulator for kontroll av bunn-hullstrykk, spesialisert på automatisert styrt trykkboring (MPD) og under-balansert boring (UBD).

Straume® Hydraulics Simulator – Høykonfigurerbar flerfasebasimulator med fullt trykk og flytdynamikk, i stand til å simulere de fleste MPD / UBD / DG-operasjoner og beredskapsscenarioer.

Bivrost Cloud Portal - Cloud portal for lagring, visning og rapportering alt fra simulering til feltdata.

KeldaDAQ -Real-Time overvåkingssystem for MPD og UBD boreoperasjoner.

KeldaESD - Fjern eller lokalt styre en nedleggelse av pumper, ventiler og annet prosessrelatert utstyr.