Laugstol AS

Kategori: Industri & energi Infrastruktur 

Inntekt: 335 millioner kroner (prognose 2021)
Inngang: Oktober 2015
Eierandel: 51%
 https://www.laugstol.no/

Laugstol AS er et entreprenørselskap innen elektro. Laugstol AS sin forretningsmodell baserer seg på profesjonell gjennomføring av større og mindre prosjekter, samt rammeavtaler for kunder med beliggenhet primært mellom Oslo and Kristiansand. Laugstol AS’s hovedfokus er inn mot Telemark, Vestfold and Buskerud. Kundeporteføljen er allsidig med overvekt av offentlig sektor og næring.

Laugstol AS dekker bl.a. følgende fagområder:

Belysning og samferdsel – alle installasjoner knyttet til elektro, belysning og SRO for vei og tunnelanlegg.. Laugstol AS er markedsledende på dette i Vestfold og Telemark, men dekker hele Norge på større forespørsler. Laugstol AS leverer også tjenester inn mot jernbaneprosjekter i økende grad.

Elkraft og høyspent – alle installasjoner til nettutbygging distribusjonsnett (kabel, linje, nettstasjon etc), kraftverk og høyspent industri. Laugstol AS foretar også termografering og toppbefaring på linjer ved hjelp av helikopter og fotbefaring. Laugstol AS er markedsledende på høyspent i Vestfold og Telemark, men dekker hele Norge på større forespørsler.

Fiber og telekom – alle installasjoner knyttet til fiberutbygging (core nett og FTH). Laugstol AS dekker hele Norge på større forespørsler, på mindre prosjekter er Telemark og Vestfold primærområder.

Installasjonsarbeid gr L - alle installasjoner knyttet til elektro, alarm, overvåkning i bygg. Laugstol AS dekker primært Telemark og Vestfold.

Byggautomasjon, energiøkonomisering og SD anlegg - Vi dekker primært Agder, Telemark og Vestfold, men for større prosjekt også andre steder – ta kontakt.