TS Group

Kategori: Industri & energi 

Inntekter: 380 millioner kroner (prognose 2019)
Inngang: Juni 2014
Eierandel: 63,36%
 http://tsgroup.com

TS Group AS er et multidisiplin industri – og oljeserviceselskap med kontorer i Skien, Molde, Bergen, Moss, Gjøteborg, Herøya Industripark og Arendal. Selskapet ble startet i 2005 og har siden oppstarten vokst til å bli en av de ledende aktørene innen sine tjenester.  TS Group er spesialisert innen drift- og vedlikeholdsstøtte, kurs- og konsulenttjenester og har i dag langsiktige avtaler med ledende aktører på norsk sokkel og andre landbaserte industriselskaper. Selskapet er registrert i Achilles med ID: 25745 og er ISO sertifisert i henhold til ISO 9001:2015.

 

TS Group dekker følgende fagområder:

Operasjonelle tjenester – TS Group bidrar til effektiv og sikker drift av prosessanlegg, on- og offshore. TS Group er en fleksibel og solid samarbeidspartner som leverer høyt kvalifisert personell.  

TS Group sin styrke er kombinasjonen av spisskompetanse innen drift og bred operasjonell erfaring. Selskapets ansatte har lang erfaring fra arbeid innenfor drift og vedlikehold, hovedsakelig innenfor landbasert prosess, olje- og gassindustri. 

Som Operasjonell Partner leverer TS Group et bredt spekter av tjenester, fra  commissioning, oppstart og vedlikehold til daglig drift av anlegg.

Prosjekttjenester – TS Group bidrar til effektiv og sikker gjennomføring av prosjekter på anlegg on- og offshore. TS Group er en fleksibel og solid samarbeidspartner som leverer høyt kvalifisert personell.  TS Group sin styrke er stor grad av fleksibilitet i organisasjonen og høy kompetanse på sine ansatte. De ansatte har lang erfaring innenfor prosjektgjennomføring og installasjonsarbeid på alt fra store utbygginger til mindre modifikasjoner.

Som Prosjekt Partner bidrar TS Group med kompetanse i alle faser av kundens prosjekt. Fra studier og planlegging til gjennomføring av revisjonsstanser, modifikasjoner og utbygginger, frem til overlevering og ferdigstillelse av prosjektet.

Kompetansestyring, kurs og trening – TS Group bistår med rådgiving, utarbeidelse, oppdatering og produksjon av blant annet driftshåndbøker, systembeskrivelser, Skreddersydde interne kurs og opplæringsprogram, Prosedyrer, Simulatortrening mv.  HMS er førsteprioritet i olje og gassbransjen og et viktig ledd i HMS arbeidet er å sikre at alle har rett kompetanse til å utføre sine oppgaver. TS Group har utviklet en systematikk der TS Group tar ansvar for å planlegge, opprettholde og utvikle kompetanse for våre kunder. 

TS Group er etablert som en ledende leverandør av kurs innen flensetrekking, sertifikatutsteder, gassmåling- og entring både for on- og offshoremarkedet. 

TS Group har sine kurssentre på Herøya, i Stavanger og Molde men tilbyr også bedriftsinterne kurs på kundens lokasjon.   

TS Group består av selskapene TS Group Operation AS, TS Furmanite AS, Mechanical Support AS/AB, TS-Testing AS, Periti AS.