TS Group

Kategori: Industri & energi 

Inntekter: 351 millioner kroner (prognose 2021)
Inngang: Juni 2014
Eierandel: 63,36%
 http://tsgroup.com

TS Group er et konsern som leverer multidisipline industrielle løsninger. Konsernet leverer tjenester innen engineering, vedlikehold og modifikasjon, driftsstøtte, kurs og opplæring. TS har vokst til å bli en ledende leverandør og har langsiktige avtaler med de største aktørene innenfor våre forretningsområder.

TS Group dekker følgende tjenesteområder:

  • ENGiNEERING SERVICES
  • MAINTENANCE & MODIFICATION SERVICES
  • OPERATION AND PROJECT PERSONNEL 
  • ACADEMY

Konsernet består av selskapene TS Holdco AS, TS Group AS, TS Site Servies AS og Mechanical Support AS.