Abcent

Helse & omsorg 

Abcent er ett Helse & Omsorgsforetak med kontor i Skien.  Selskapet startet opp sin virksomhet i 2014 og har p.t sine leveranser hovedsakelig i Østlandsregionen. Abcent kjøpte Omsorgstjenesten AS i 2018. Selskapene ble fusjonert 01.01.2019.

Les mer »